Kender du typen?

“Ser du, hvad jeg ser? Og hører du, hvad jeg hører?”

Mennesker er forskellige. Det samme gælder den virkelighed, vi oplever. Og ofte ender forskellighederne i konflikter og misforståelser…

Men sådan behøver det ikke at være. Mange misforståelser og konflikter kan helt undgås, når vi bliver klogere på hinanden – og lærer at acceptere, at vores personligheder og verdenssyn er forskellige. Og at det slet ikke behøver at spænde ben for den gode relation.

Bliv klogere på dig selv og andre på ‘Kender du typen?’ – et inspirerende seminar, der stiller skarpt på, hvad der motiverer os mennesker til at gøre, som vi gør. Og hvorfor vi er så forskellige.

Seminaret tager udgangspunkt i Enneagrammet – et anerkendt persontypeværktøj, der baner vejen for bedre relationer, forståelse og respekt mellem mennesker.

Kort intro til Enneagrammet
Enneagrammet er et stærkt værktøj til at arbejde med udvikling personligt og i teams. Det åbner mulighed for større respekt mellem medarbejdere, skærpe fokus på teamets styrker og dermed øge arbejdsglæden og trivslen.
 
Ordet ENNEAGRAM kommer fra det græske ord ennea (ni) og gram (noget, der er skrevet eller tegnet). Det henviser tilden geometriske Enneagrammodel og til NI FORSKELLIGE Enneagramtyper, der identificeres ved hjælp af tallene 1 til 9. Hvert tal repræsenterer en synsvinkel og arketype, som hænger sammen med særlige NØGLEMOTIVATIONER. Dette har indflydelse på både personlighed og tankesæt, følelser og handlinger.

Enneagrammet fortæller, HVORFOR DU GØR, som du gør - hvad du MOTIVERES og hvad du gerne vil UNDGÅ. Du opnår BEVIDSTHED om egne og andres adfærdsmønstre, hvilket kan hjælpe på vej til endnu STØRRE FORSTÅELSE og RUMMELIGHED. 

Det handler ikke om, hvilken type, du har lyst til at være. Det handler om, hvilken type du overvejende KAN RELATERE DIG TIL. Derfra handler det om at indse, forstå, erkende og acceptere, at du er den du er.

IEQ Enneagram Personprofil Analysen er et stærkt værktøj og et godt udgangspunkt for din fortsatte personlige udvikling. Den eneste forudsætning er, at du har lyst, vilje og mod til at arbejde med :-)

Har du også lyst til at se, hvad andre ser? Tør du?

Kontakt os for nærmere information på 5150 3355