Kend dit team

Individuelle spillere har du sikkert masser af ... Men spiller de aktivt med på holdet? Er holdånden og arbejdsglæden i top? Og er der plads til den enkelte?

Et stærkt og velfungerende team skaber værdi for din virksomhed – i form af bedre trivsel, større arbejdsglæde og synlige resultater. Men hvad gør du og dit team, når holdet ikke fungerer? Når du oplever mistrivsel, ineffektivitet og uengagerede medarbejdere? Når samarbejde og fælles fodslag er afløst af konkurrence og korte lunter? Og den indbyrdes forståelse og respekt mangler?

Start med at blive klogere på hinanden på ‘Kend dit team’ – et inspirerende seminar, der stiller skarpt på, hvad der motiverer os mennesker til at gøre, som vi gør. Og hvorfor vi er så forskellige.

Seminaret holdes i din virksomhed og tager udgangspunkt i Enneagrammet – et anerkendt persontypeværktøj, der baner vejen for bedre samarbejde, bedre arbejdsmiljø … og bedre bundlinje.

Du bestemmer selv, om du vil nøjes med seminaret eller kombinere det med et skræddersyet forløb incl. ledelsessparring, individuel coaching af teamets medlemmer og persontypetest.

Valget er dit!

Vil du vide mere?


Ring på 51 50 33 55 – eller skriv til info@glerup-hr.dk og få tilsendt en brochure.

 

Kort intro til Enneagrammet
Enneagrammet er et stærkt værktøj til at arbejde med udvikling personligt og i teams. Det åbner mulighed for større respekt mellem medarbejdere, skærpe fokus på teamets styrker og dermed øge arbejdsglæden og trivslen.
 
Ordet ENNEAGRAM kommer fra det græske ord ennea (ni) og gram (noget, der er skrevet eller tegnet). Det henviser tilden geometriske Enneagrammodel og til NI FORSKELLIGE Enneagramtyper, der identificeres ved hjælp af tallene 1 til 9. Hvert tal repræsenterer en synsvinkel og arketype, som hænger sammen med særlige NØGLEMOTIVATIONER. Dette har indflydelse på både personlighed og tankesæt, følelser og handlinger.

Enneagrammet fortæller, HVORFOR DU GØR, som du gør - hvad du MOTIVERES og hvad du gerne vil UNDGÅ. Du opnår BEVIDSTHED om egne og andres adfærdsmønstre, hvilket kan hjælpe på vej til endnu STØRRE FORSTÅELSE og RUMMELIGHED. 

Det handler ikke om, hvilken type, du har lyst til at være. Det handler om, hvilken type du overvejende KAN RELATERE DIG TIL. Derfra handler det om at indse, forstå, erkende og acceptere, at du er den du er.

IEQ Enneagram Personprofil Analysen er et stærkt værktøj og et godt udgangspunkt for din fortsatte personlige udvikling. Den eneste forudsætning er, at du har lyst, vilje og mod til at arbejde med :-)

Har du også lyst til at se, hvad andre ser? Tør du?